سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

-

 
  

شماره درس

 

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

شماره درس

 

عنوان درس

تعداد واحد

پيشنياز

 

توضيحات

 

نظري

عملي

نظري

عملي

 

دروس عمومي ( 9 واحد )

 

دروس تخصصي ( 22 واحد )

 

 

1- گذراندن 7واحد دروس جبراني براي دارندگان مدرک کارداني غير مرتبط با مديريت بازرگاني الزامي مي باشد.

 

2- رعايت پيش نيازي وهمنيازي دروس به عهده دانشجو مي باشد.

 

3- دانشجویانی که در مقطع کاردانی درس تنظیم خانواده را نگذرانده اند لازم است این درس را به تعداد 1 واحد بگذرانند.

 

101

انديشه اسلامي (2)

2

--

------

 

 

102

انقلاب اسلامي

2

---

------

30340

مديريت استراتژيک

3

---

ترم آخر

 

103

تاريخ اسلام

2

---

------

30341

حسابرسي (1)

3

---

-------

 

104

متون اسلامي

2

---

------

30342

سازمانهاي پولي و مالي بين  المللي

3

---

-------

 

105

تربيت بدني( 2)

1

---

------

30343

بازرگاني بين المللي

3

---

30301

 

دروس پايه ( 20  واحد )

30344

زبان تخصصي مديريت 3 و 4

2

---

-------

 

30301

اقتصاد کلان

3

---

------

30345

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت

3

--

-------

 

30302

رياضيات وکاربرد آن در مديريت (2)

3

---

-------

30346

بازاريابي بين الملل

2

---

30343

 

30303

آماروکاربرد آن در مديريت (2)

3

---

-------

30347

سياستهاي پولي ومالي

3

---

30342

 

30304

حقوق اساسي

2

---

-------

دروس اختياري ( 7 واحد )

 

30305

روش تحقيق در مديريت

3

---

-------

30360

روابط صنعتي

3

---

-------

 

30306

روانشناسي عمومي

3

---

-------

30361

تحقيقات بازاريابي

2

---

30346

 

30307

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

3

---

30301 و 30302

30362

سمينار در مسائل بازاريابي

2

---

30322

 

دروس اصلي ( 9واحد )

دروس جبرانی ( 7واحد )

 

30320

مديريت منابع انساني

3

---

--------

 

30321

تحقيق در عمليات (2)

3

---

--------

30391

 

اقتصاد خرد

 

3

-----

---------

 

 

30392

اصول حسابداری

4

----

------

 

30322

 

 

مدیریت مالی (2)

3

-----

----------

 

 

 

 
 

-";}